Eesti keeles   In English

Uudised

Teabekeskused

Eesti esimesed naisettevõtluse teabekeskused  loodi projekti Female Entrepreneurs’ Meetings in the Baltic Sea Region (FEM) raames 2006. aastal MTÜ ETNA Eestimaal juhtimisel.  Projekti eesmärgiks oli Eestimaal käivitada toimiv ja jätkusuutlik naisettevõtluse tugisüsteem maapiirkondades tegutsevatele naisettevõtjatele ja ettevõtlusega alustada soovivatele naistele. Kokku loodi 5 teabekeskust: Võrumaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Tartumaal.

MTÜ ETNA Eestimaal sõlmis kõigi loodud teabekeskustega viie-aastased tegevuslepingud.  Projekti raames loodud teabekeskused lõpetasid tegevuse 2011. aastal, kuid naisettevõtjad saavad tänaseni nõu ja abi Raplamaal, Pärnus, Võrus toimivatelt ettevõtluse tugisüsteemi (EAS) organisatsioonidelt.

2011. aastal loodi naisettevõtuse teabekeskus PAIK-NET Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse juures.

2015. aastal loodi naisettevõtluse teabekeskus JÄRVA-NET Roosna-Allikul osaühing Positiivne Tulem juures.

Tänased toimivad naisettevõtluse teabekeskused on MTÜ ETNA Eestimaal koostööpartnerid.

2016. aastal avatakse RAK-NET Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli juures.