MTÜ ETNA Eestimaal on asutatud 2003 aastal maanaiste ettevõtluse tugiisikute poolt.  Meie põhilised tegevusvaldkonnad on järgmised:

           ETNA Mikrokrediidi programm
           Ettevõtlike naiste võrgustik
           Huvikaitse
           Naisettevõtluse teabekeskused
           Rahvusvaheline koostöö

 

NAISED on loomingulised! Nad on SUUTELISED
millestki, ainult natuke KÄTEGA tööd tehes,
tegema MÜTSI,  SALATI  või  STSEENI!

2003 aastal asutatud MTÜ ETNA Eestimaa eesmärk on naisettevõtluse toetamine maapiirkondades, naisettevõtjate abistamine ettevõtlusega alustamisel ning oma ettevõtte arendamisel.

Oleme disaininud Eesti maapiirkondades elavatele nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele naisettevõtjatele mõeldud finantsmehhanismi, mis hõlmab endas võimalust saada mikrokrediiti oma ettevõtte arendamiseks , grupimentorlust,  koolitust,  ideereise ja kuulumist üle-Eestilisse naisettevõtjate võrgustikku.

Naisettevõtjate võrgustik pakub raamistikku, mis võimaldab  kasutada ettevõtlusalast teavet, kogemusi ja teadmisi võrgustiku liikmete vahel.

 Kui sa juba oled ettevõtja või veel ei tea, mida teha, aga kuskil südamesopis soovid tegeleda ettevõtlusega, siis tee oma unistused teoks ja liitu esmalt ETNA Eestimaal võrgustikuga.