Projektid

Projekti nimi: BSR Partnership Platform Gender in Innovation for Economic Growth, Winnet Centre of Excellence!
Selle ettevalmistamisse on kaasatud 8 EL liikmesriigi Quadruple helixi partnerid. Quadruple helixi nimetus tähendab, et osalejad pärinevad erinevatelt ühiskonna tasanditelt.
>> Vaata lähemalt

Projekti nimi: „Winnet Baltic Sea Region,Winnet BSR“
Oleme projekti Eestipoolne partner.
Projekti eesmärkideks on:
To create “A BSR Partnership Platform for Gender and Economic Growth”
To develop “A BSR micro-model for Gender Sensitive Business and InnovationSupport in ICT and tourism”
To develop “A BSR macro-model of relation between Gender, Innovation andEconomic Growth”.
Projekti partnerid pärinevad 8 riigist: Rootsi (juhtpartner), Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome. Partneriteks on erinevad organisatsioonid ja ülikoolid.
Projekti raames on plaanis ette valmistada järgmine projekt.
>> Vaata lähemalt

Projekti nimi: ETNA – Naisettevõtluse edendaja
Rahastaja: Kodanikuühenduste Sihtkapital
Elluviimise aeg: 01.03.2013 – 30.04. 2014
Sisu: Projekti toel koostatakse MTÜ ETNA Eestimaal arengukava aastatel 2014-2020 ja luuakse naisettevõtjate võrgustik ning koostatakse võrgustikutegevuskava.
Projekti raames viidi läbi seminare, töötubasid, mõttekodasid ning loomelaager, samuti koostati ETNA Eestimaal tegevusi tutvustav flaier.
Materjalid