ETNA Mikrokrediit


Rahastaja:

Avatud Eesti Fondi Kriisiprogramm
Elluviimise aeg 01.06.2012 – 31.01.2014
Eesmärk:
Majanduskriisi mõjude (vähenenud või kadunud sissetulekud, tööpuudus jne) leevendamine maapiir-kondades läbi naistele ettevõtluse loomiseks või arendamiseks võimaluste ja toetuse pakkumise.
Projektiga valmistati ette laenuressursi meede.
31.12.2013 oli moodustatud 11 laenugruppi 72 liikmega.

Täiendav info: ETNA Mikrokrediidi programmi juht
Margo Orupõld
+372 520 1737